Sprache:

Standorte der Kanzlei:

News und Service:

Bilanço ve Raporlama

Bilanço ve Raporlama

Mali yılın sonunda Almanya'da bulunan şirketinizin faaliyet raporunu hazırlıyor, şirketinizin faaliyet kaabiliyetini analiz etmenize ve yeni planlamalar yapmanıza yardımcı oluyoruz. Bütün bilgileri uluslararası standartlar doğrultusunda hazırlıyor, Türkiye'de olsanız bile Almanya'da meydana gelen yenilikler hakkında haberdar olmanızı sağlıyoruz.

Acele Yardım

Skype üzerinden bize sorun!

Chat with me

Vergi Beyanın Hazırlanması ve Verilmesi

Almanya'da bulunan şubeniz için gerekli bütün vergi beyanlarını hazırlıyor, beyannameleri ilgili mercilere sunuyoruz. Alman vergi daireleri ile bütün görüşmeleri üstleniyor, vergi ihbarnamelerini kontrol ediyor ve sorunlu durumlarda gerekli bütün işlemleri yerine getiriyoruz. 

Analiz ve Değerlendirme

Yıl sonu bilançoları ve buna bağlı vergi beyannameleri sıkıntılı yükümlülükler olmalarına rağmen şirketin gelişimi için büyük rol oynaan unsurlardır. Veriler ışığında şirketinizin olumlu ve olumsuz gelişmeleri aydınlatılmaktadır. Bu verilerin detaylı bir şekilde analiz edilip değerlendirilmeleri şirketinizin başarısını büyğk ölçüde etkileyecektir.

Hizmetlerimiz

  • Şirket durumunun değerlendirilmesi (rentabilite, borçlar, sermaye yapısı vb.)
  • Önceki yıllara göre şirketinizin gelişimi,
  • Gider türlerinin, gider yerlerinin ve bunlarının gelişiminin detaylı bir şekilde incelenmesi,
  • Detaylı analiz ve hedef saptama,
  • Yıl sonu bilançolarının değerlendirilmesi ve bu konuda detaylı raporlama.

Mali Müşavirlik Konularında Muhattabınız