Sprache:

Standorte der Kanzlei:

News und Service:

Start > Sie befinden sich dort gc.akademi > Koçluk

Proje Odakl? Koçluk

Proje Odaklı Koçluk

Somut projelerde, örneğin Türkiye'den veya Almanya'dan 3. ortaklar ile sözleşme görüşmeleri sırasında sizi sunduğumuz koçluk hizmetimiz ile destekliyoruz. Etki ve hedef odaklı yaklaşımımız sunduğumuz hizmetlerde her zaman ön planda bulunmaktadır.

Acele Yardım

Skype üzerinden bize sorun!

Chat with me

Projenizin Başarısı Göz Önünde Tutlumaktadır

Klasik eğitimlerde veya workshoplarda normalde genel ve temel bigiler üzerinde durulmaktadır. Fakat bizim sunduğumuz eğitimler tamamen sizin projelerinize odaklanmakta ve sizi projelerinizin başarılı olabilmesi için desteklemektedir.

 

Hedef ve Yöntem Analizi ve Değerlendirmesi

İlk adım olarak hedefler ve var olan kaynakların beraberce analiz edilip değerlendirilmesinden sonra projelerin başarılı bir şekilde ilerlemelerini ve sonlandırılmalarnı sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan 'Koçluk' hizmetinin yerine getirilmesi temel çalışma prensibimizdir.

 

Avantajlar:

Proje Odaklı

Somut

Kısa Vadeli

Esnek

Etkili

 

Koçluk Tekliflerimizde Çok Yönlü Unsurlar

Koçluk konularına hangi unsurların dahil edileceği sizin, şirketinizin ve projenizin özel ihtiyaçlarına bağlıdır. İhtiyacınıza göre klasik alıştırmalar koçluk hizmetine dahil edilebilir, görüşme ve pazarlık stratejileri şirketiçi toplantılar çerçevesinde ele alınabilir, şirketinizin mevcut ya da potensiyel ortakları ile gerçekleştireceği ortak çalıştayların planlaması, yürütülmesi ve moderasyonu üstlenilebilir. Aynı zamanda şirketinizin yeni ortak arayışına detsek olunabilir.

Mekana siz karar veriyorsunuz!

Süreç:

 • Hedeflerinizin ve şirketizin ilgi odaklarının tanınması
 • Kullanılabilecek kaynakların inceleme ve değerlendirilmesi
 • Koçluk ihtiyacınızın tespit edilmesi ve önlemlerin alınması

Unsurlar:

 • Danışmanlık görüşmeleri (Şahsen ya da kısa vadeli ihtiyaçlarda telefon ve video-konferans şeklinde)
 • Hedef odaklı araştırmalar, incelemeler, ekspertiz ve raporlar
 • Proje odaklı çalışmalar (tek kişi ya da küçük gruplar halinde)
 • Mevcut ya da potensiyel ticari ortaklar ile çalıştay ve toplantı hazırlığı, yürütülmesi ve moderasyonu
 • Personel ve potensiyel ticari ortak bulmada destek

Yetkinlik Geliştirme:

 • Gerekli olgusal bilgilerin aktarılması
 • Şirket yapısının geliştirilmesinde destek
 • Kültürlerarası değişikliklerin tanırılması
 • İletişim alıştırmaları: Kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak görüşme yönteminin optimalleştirilmesi
 • Sözleşme görüşmelerinin hazırlığı, moderasyonu ve bu görüşmelerde refakat

Almanya-Türkiye Şirket Danışmanlığı Konularında Muhattabınız