Sprache:

Standorte der Kanzlei:

News und Service:

Almanya'da ?irket Sat?n Almak ve Satmak

Almanya'da Şirket Satın Almak ve Satmak

Şirket satışı, şirketi satan ve alan için büyük riskler taşımaktadır ve bu yüzden kapsamlı ve sistemli bir hazırlık gerektirmektedir. Farklı nedenlerden dolayı da olsa hem satıcı hem alıcı satışa sunulan şirketin ya da şirket hisselerinin kesin ve anlaşılır analizleri ile satış işlemlerinin en uygun şekilde planlanmasına ihtiyaç duymaktadır.

Acele Yardım

Skype üzerinden bize sorun!

Chat with me

Alıcı İçin Gerekli Olan Analizler

Alıcı için önemli olan, hedef şirketin faaliyet kaabiliyeti, sinerjis etkisi ve devir ile ortaya çıkabilecek olası sorunlar (müşteriler, çalışanlar vb.) , riskler (ör. pazar değişimi) karşısında ayakta durabilme kaabiliyetidir. Bu konularda risklerin mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi ve devir işlemleri için uygun bir stratejinin oluşturulması gerekmektedir. 

 

Satıcı İçin Gerekli Olan Analizler

Satıcı taraf açısından önemli olan, şirket hisselerinin satışının geri kalan hisselere zarar vermemesidir (örmeğin; azalacak olan sinerji etkisi nedeniyle karlılık oranın düşmesi, geri kalan şirket alanlarında önemli, kritik bilgilerin yok olması vb. ). Alıcılar da tam bir şekilde şirketin durumunu gösteren analizlere, aynı zamanda potansiyel yatırımcılara ihtiyaç duyar.

Şirket Değerleme - Due Diligence Analizi

Hedef Şirket Analizi

Satıcı ile alıcıya aynı şekilde danışmanlık hizmeti sunuyor, hedef şirketin sistlemli bir şekilde analiz edilmesinde destekliyoruz. Bunun neticesinde satıcının, devredilecek şirket hakkında gerekli bilgilerin en uygun ve anlaşılır şekilde sunmasını sağlanmaktadır. Aynı zamanda şirketin bölünmesi için en uygun yöntem ortaya çıkmaktadır.

 

Potansiyel alıcıların karşısına bu yolla satın alınacak nesnenin sahip olduğu potansiyeller (Sinerji, Pazar Genişletmesi vs) ve riskler (Pazar deişikliği, etkinlik sorunları, ekonomkik boşluklar, yanlış planlama rakamlarıö olası karşı duruşlar vs.) hakkında ayrı bir tablo ortaya çıkmaktadir.

 

Şirket Değerleme - Due Diligence Analizi

  • Kazanç, nakit akışı ve sermaye incelenmesi,
  • Rakipler ve pazar değişimi göz önünde tutularak hedef şirketin planlama verilerinin detaylı incelenmesi,
  • Hedef şirketin sahip olduğu ürün yelpazesinin, operasyondaki etkinliğinin, tasarruf olanakları ile modernleşme gereksiniminin detaylı analizi,
  • Hedef şirketin sahip olduğu insan sermayesinin incelenmesi,      

Devir İşlemlerinde Eşlik

Başarılı bir şirket devir işleminde bir çok unsurun yönetilmesi gerekmektedir. Farklı alanlarda uzmanlaşmış ekibimiz ile devir öncesi, devir esnası ve sonrasında size eşklik ediyor, bütün işlemlerin doğru bir şekilde yürümesini sağlıyoruz. Bu yolla ortaya çıkabilecek problemlerin en başından çözülmesini ve riskli sürecin rahat bir şekilde geçirilmesini hedefliyoruz.