Sprache:

Standorte der Kanzlei:

News und Service:

Start > Sie befinden sich dort gc.ekibi > Sosyal Angajman

Künstlerische Installation der Schüler der Klasse 7 c der Friedrich-Wilhelm-Herschel Hauptschule Nürnberg an der Kanzleifassade Gençer & Coll. in Nürnberg

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Friedrich-Wilhelm-Herschel Hauptschule Nürnberg okulu 7 C sınıfı öğrencieri "İnsan Haklarının Önemi" konulu bir kaç haftalık bir proje çerçevesinde büromuzda İnsan Haklarının AB ve Dünya açısından önemini tartışmışlardır.

Bu proje çerçevesinde öğrenciler, büromuzda tartışmalar gerçekleştirmiş ve İnsan Haklarının uygulanması konusunda kritik noktalar aydınlatılmıştır. İnsan Haklarının öneminin görsel olarak hafızada tutulmasını sağlamak amacıyla öğrenciler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kendi dilleriyle büyük flamalara yazmışlar, el ve ayak izleriyle de imzalamışlardır.

 

Kasım 2007 tarihinde öğrenciler tarafından yapılan bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Flaması eski ofis binasının dış cephesinde ışıklandırılarak sergilenmiştir. 

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Flaması

Entwurf der künstlerischen Installation der Schüler der Klasse 7 c der Friedrich-Wilhelm-Herschel Hauptschule Nürnberg für die Kanzleifassade Gençer & Coll. in Nürnberg
Entwurf der künstlerischen Installation der Schüler der Klasse 7 c der Friedrich-Wilhelm-Herschel Hauptschule Nürnberg für die Kanzleifassade Gençer & Coll. in Nürnberg